trotsguinardo

trotsguinardo

Els problemes actuals no es poden resoldre amb les mateixes lògiques amb que van ser creats. Només subvertint l’hegemonia de les velles estructures i esquemes capitalistes hetero-patriarcals podrem garantir una autèntica transició ecosocial. Si lluites pots perdre, però si no lluites estas perdut.