Suspensió de Lloguers

#SuspensionAlquileresYA

:memo: Recullen firmes aquí: https://suspensionalquileres.org/formulario/
:mega: Aquesta crisi, #QueLaPaguinElsRics
:computer: http://suspensionalquileres.org

2 'M'agrada'

Una de les primeres mesures que hauriem de prendre, sens dubte