Reflexió del Girapells, La Llamborda i Rocaguinarda sobre la situació de la Xarxa de Suport Mutu

Hola a totes, Girapells, La Llamborda i Rocaguinarda, hem fet una reflexió sobre el moment en que ens trobem a la xarxa i les noves necessitats que sorgiran a partir del desconfinament.

Us traslladem un petit resum de l’activitat de la xarxa des del seu inici i les propostes
que fem per organitzar-nos millor, a partir de les experiències compartides.

SITUACIÓ ACTUAL

El grup de Telegram de la xarxa del barri te uns 280 membres, amb nivell d’activitat
molt dispar, (unes 30-40 persones ho fan de manera activa).

L’activitat actual de la xarxa pel que fa a noves necessitats es molt minsa al menys pel que fa a trucades a Rocaguinarda, Girapells.

Els vincles que s’han establert entre les persones que tenen necessitats i las que els hi fan de suport funcionen, ja estan consolidades i es comuniquen directament fora de la xarxa.

Hi ha diverses raons per les quals no hi ha hagut mes sol·licituds d’ajut:

• Barri amb estructures socials i familiars mes robustes que en altres zones. Ajut dins dels cercles mes íntims (família, veïns d’escala,…)

• Manca de comunicació exhaustiva en llocs freqüentats per gent gran sola (farmàcies, supers, forns de pa,…) en forma de cartells o fulletons. Manca de Twitter. Només 2 telèfons i una adreça e-mail.

• Manca d’estructures de suport veïnal consolidades prèviament a la pandèmia. En aquest sentit es compara amb el funcionament d’altres xarxes, a una gestió més vertical, un grup motor rep necessitats i oferiments i els coordina.

S’evidencien que les necessitats que s’han generat, tot i no ser moltes s’han satisfet plenament, tant a nivell Laboral (consultes sobre ERTOs, acomiadaments etc) com ajudes en compres, habitatge, manca de recursos,…

Es considera que, mes que fer modificacions en l’actual funcionament de la xarxa, es necessari planificar quin serà seu el plantejament futur i com actuar.

SITUACIÓ FUTURA

L’escenari que es planteja a mig termini ofereix les següents característiques:

• Baixaran paulatinamet les necessitats d’anar a fer compres en la mida que es vagi reduint les possibilitats de contagi i la gent gran pugui sortir, ens familiars i amics que viuen fora els puguin visitar, etc.

• Augmentaran:

◦ Sol·licituds d’aliments i de recursos econòmics per pagar lloguers, subministraments, bàsics, …
◦ Informació sobre Ajuts oficials.
◦ Informació Laboral per acomiadaments, EROs, autònoms,…
◦ Informació per temes d’habitatge.

A la vista de tot això i de l’experiència acumulada pensem que cal fer dues coses:

1).- Mantenir l’atenció i resposta directa com fins ara a partir de les demandes que arribin.

2).- Elaborar tres documents estil guia de llocs i adreces on trobar les informacions precises i com accedir als recursos que s’ofereixen en tres àmbits:

a) Alimentari:

Cal fer un document esquemàtic a on s’indiquin els espais i entitats oficials, privats o populars a on s’ofereix menjar a persones necessitades.

També es contactarà amb la gent de la xarxa que recicla menjar per si volen oferir una mena de tallers per qui vulgui saber com es fa.

No es pretén crear una xarxa assistencial tipus Caritas, Creu Roja, Banc d’Aliments, etc. si no facilitar la infraestructura i ajut a les persones i famílies per tal que s’organitzin elles.

Tampoc està justificada la creació (al menys de moment) d’una cuina o menjador, com hi ha a altres barris. En cas de que es generes la necessitat es tracte com fer-ho.

No es donarà publicitat a cap servei que no sigui gratuït.

b) Laboral:

Existeixen Guies dels Sindicats i del Col·lectiu Ronda sobre les qüestions relacionades amb drets laborals per fer front a Ertos, Eros, acomiadaments, etc.

No es necessari fer un nou document si no posar a l’abast de les interessades aquestes guies, especialment les mes clares e intel·ligibles.

En qualsevol cas i degut a la complexitat, les persones expertes en aquests temes de la xarxa donaran suport personalitzat.

No es donarà cap informació sobre advocats i altres serveis que no siguin gratuïts.

c) Habitatge:

A Horta-Guinardó funciona de fa temps la Xarxa d’Habitatge. Les qüestions relacionades amb habitatge es derivaran a la Xarxa d’Habitatge, com ja s’està fent.

Es farà un document esquemàtic sobre les adreces de contacte de la Xarxa.


Aquestes tres documents o guies d’informació dels recursos disponibles es penjaran a l’Àgora veïnal.

Altres consideracions:

Aquests tres apartats son els que pensem que son prioritaris i dels que tenim prou informació i persones que poden fer-se càrrec. Però si persones amb experiència en altres camps (ajut psicosocial, etc.) s’ofereixen a fer assessorament o aportar recursos o eines educatives per les escoles del barri, etc., que es proposi com fer-ho.

Caldria obrir alguns espais de reflexió per relacionar el que estem vivim amb el sistema capitalista depredador del planeta i de les persones, les seves expressions i quines eines tenim per suplir la manca de teixit associatiu en un barri com el nostre i fer front a aquestes situacions d’emergència.

Es considera que hi ha força entitats i col·lectius i col·lectius al territori treballant des de fa temps en aquest temes (xarxa habitatge, sindicat llogaters, sanitat universal, etc.) i que les xarxes de suport haurien de fer d’altaveu i aprofitar el que hi ha i funciona.

Per acabar, dir que aquestes ratlles no pretenen tancar res, només compartir reflexions en el moment actual.

2 'M'agrada'

Hola barri!

Abans de res agrair a les tres entitats el temps i l’esforç esmerçat en elaborar aquest document d’estat de situació i propostes de futur. M’agradaria compartir unes reflexions en clau d’autocrítica, que espero siguin d’utilitat per a millorar. En general estic d’acord amb els motius exposats per argumentar la baixa participació en la XSM del Guinardó, però n’afegiria tres més:

Manca de proactivitat a l’hora de cercar/trobar demandes d’ajuda. S’ha contactat amb entitats especialitzades del barri? Per exemple amb Nou Horitzó per persones grans? O amb Serveis Socials o el CAP per famílies amb pocs recursos? S’han activat els contactes del fòrum de convivència del Guinardó? No hi ha prou en activar un canal de Telegram i una Àgora Virtual i esperar asseguts a casa que arribin les demandes per ser derivades. Entitats com Rocaguinarda o Girapells estic segura que disposeu de bons contactes al barri i aquesta era una bona ocasió per activar-los, no creieu?

Incapacitat de gestionar les ofertes d’ajuda. Per a mi la diferència entre un model assistencial-caritatiu i un model de suport mutu és que, en el primer el flux de l’ajuda és unidireccional dels que tenen més recursos als que en tenen menys, i en el segon el flux de l’ajuda és bidireccional i es basa en la coresponsabilitat. Pressuposar que només els que tenen menys recursos tenen necessitats és un error. Per a mi, el suport mutu no es pot basar ni en la caritat (donar allò que a una li sobra) ni en l’autocomplaença (ajudar als altres per sentir-se bé amb una mateixa) i implica sortir de les zones de confort. En una xarxa de suport mutu no es poden filtrar les necessitats en funció dels criteris d’uns pocs (que sovint ja les tenen cobertes sobradament) i s’ha de donar resposta de igual manera a les necessitats dels que donen com dels que reben, si no ens estarem situant en un model assistencial i prou, i des de fora es pot arribar a percebre com endogàmic i xiringuitero. Hem pogut veure com persones i entitats s’oferien per ajudar i no han rebut resposta, deixant perdre un potencial enorme, inhibint oportunitats de sinergies i de cooperació que podrien haver suposat les bases per a una autèntica XSM al Guinardó, i saturant a unes poques persones que s’han deixat la pell per mirar de pilotar aquesta iniciativa. Una pena.

Certa confusió sobre el concepte de suport mutu com a pràctica transformadora. Finalment no em queda clar que es tingui clar què implica el suport mutu. N’és un exemple el plantejament que s’està fent de la xarxa d’aliments, on la idea sembla ser que consistirà en recollir les sobralles d’alguns supermercats i grans superfícies del barri per redistribuir-les entre persones i famílies amb necessitats alimentaries. El reciclatge d’aliments per fer front al malbaratament alimentari de les grans multinacionals de l’alimentació està molt bé i el defenso sense dubtes, però penso que es pot ser una mica més ambicioses i anar més enllà. Per exemple, la xarxa d’aliments de Vallcarca que ja estan servint a més de 250 famílies, primer recullen les necessitats, i després fan una crida al veïnat i als petits comerços locals per a que recollir els aliments que es necessiten, i la gent que vol i pot contribueix. Aquest si és un plantejament transformador basat en la reciprocitat i coresponsabilitat de totes, tant del que donen com dels que reben. Per a mi el plantejament que s’està fent al Guinardó te molt poc de transformador, doncs la única diferència entre això i els bancs d’aliments al ús (Càritas o Creu roja), és que la recollida i redistribució de les sobralles seria parcialment autogestionada per les usuàries, tot i que de moment no està sent així. En cap moment s’està qüestionant, i encara menys subvertint, l’arrel del problema, que son els oligopolis de les grans multinacionals de la distribució alimentaria, si no al contrari, s’està contribuint a justificar la seva funció en l’entramat socio-econòmic capitalista.

Tot plegat espero que serveixi per millorar.

Salut i suport mutu!