Què podem publicar a la PLAÇA DEL SUPORT MUTU?

Construïm una Xarxa de Suport Mutu del barri. Ajudem-nos entre el veïnat.