Propostes per garantir la QUALITAT DEMOCRÀTICA de l'Àgora Veïnal

Hola Guinardó,

Per tal de garantir la qualitat democràtica de l’Àgora Veïnal del Guinardó aquí van tres propostes a veure que us semblen:

 • Que les temàtiques d’interès general es decideixin de manera participativa i assembleària entre totes les participants a l’Àgora, i no només entre els administradors de l’espai o petits comitès. D’aquesta manera s’evitarien possibles conflictes d’interessos, manipulacions del discurs i controls polítics per part d’uns pocs en detriment de la sobirania i l’apoderament de tots i totes les participants d’aquest espai.
 • Que tots els perfils que es creïn a l’Àgora siguin públics i identificables, doncs en un espai que es defineix com participatiu, inclusiu i transparent no te cap sentit l’existència de perfils anònims que poden fer un mal ús amprant-se en l’anonimat, com ja està passant amb @parnassus
 • Que de la mateixa manera que s’han establert unes normes d’ús i convivència per aparticipar a lÀgora, s’estableixin uns criteris de gestió i control de les males pràctiques comunicatives i de participació, que siguin clars i que s’apliquin de manera igualitària per a tothom i totdon. Potser així es podrien evitar casos com els de @parnassus

Salut i democràcia directa i participativa!

Mercat de Pagès del Guinardó i Apassos

Em sembla bé gairebé tot el que dius. Vaig per punts:

Em sembla genial, de fet és un dels principis de l’Àgora. Ara, com es fa? Com es decideix algo assembleàriament en un Àgora? Crec que hauríem de trobar propostes pràctiques com fer una trobada (física) quan passi el confinament o a través del debat en l’Àgora. Ambdues coses són difícils de fer-les ara mateix, la raó de la primera és obvia, i la de la segona és perquè encara no hi ha massa gruix de participació a l’Àgora. Però sí, trobarem la manera!

En quant al que podem canviar ara, com a creadors i administradors d’aquest espai, què creus que no té cabuda en l’interès general? Què és el que fa que s’invisibilitzi una temàtica o interès i se’n propagui un altre? L’ordre de les places?

En això tinc alguns dubtes: Què vol dir identificables? Amb DNI, nom? Crec que és difícil, encara que ho vulguéssim algú es podria inventar un nom, no?

Això em sembla bé. Podriem obrir un tema per debatre-ho. Vols escriure’l tu amb algunes propostes per començar?

Pel que fa a la discussió amb @parnassus agrairia que acabés aquí, i ho dic com a veï i usuari del Àgora.

Doncs algunes propostes pràctiques de moment podrien ser:

 • Quan algú tingui dubtes sobre si una informació és o no d’interès general que es llenci una consulta i s’obri un fil a través de l’Àgora perquè siguin els participant que puguin anar donant la seva opinió, i poder així arribar a un consens real. Es pot establir un temps predeterminat per a la consulta.

 • Per evitar l’anonimat dels perfils, hi hauria prou amb que els emails fossin visibles per a tothom. Ni DNIs ni noms. Si algú s’inventa un mail serà problema seu. Evidentment que aquest risc sempre hi és, però si s’estableix com a norma d’ús i participació de l’Àgora, els perfils anònims tindran molta menys volada i podran ser controlats molt més fàcilment pels administradors.

 • Genial que estigueu d’acord. Penso que no ens toca a nosaltres engegar aquest fil, si no als administradors.

Us assegurem que ningú té més interès que nosaltres en tancar la discussió amb @parnassus. Demanem si us plau que s’eliminin els missatges on s’han publicat informacions privades sense el nostre consentiment explícit i on s’usen expressions amenaçadores, acusadores i despreciatives cap a la nostra entitat i la feina que fem.

Doncs si el que es proposa és censurar contingut i controlar els usuaris no puc estar més en desacord…
salut

Hola @am7,

Ningú ha proposat censurar continguts ni controlar als usuaris, tot al contrari, s’està proposant millorar la qualitat democràtica i la transparència d’aquest espai i fer valer les normes de convivència i ús de manera igualitària per a tothom i totdon.

Divendres passat un usuari anònim d’aquesta Àgora va publicar en obert informació sobre una subvenció que una de les entitats organitzadores del @MercatPagesGuinardo ha rebut al 2019 per executar un projecte durant el 2020. Es tracta d’una subvenció de 9000 € a repartir entre les entitats organitzadores dels mercats de pagès de Barcelona entre les que compten Vallcarca, Sagrera, Fort Pienc, Sants, Germanetes, SlowFood i Guinardó. L’objectiu és elaborar un mapa online i en paper dels mercats de pagès de Barcelona i promoure la sobirania alimentaria, el consum responsable, els circuits curts, la justícia climàtica i la petita pagesia a nivell de Ciutat, que bona falta fa.

El problema és l’ús tendenciós que @parnassus fa de la informació, agreujat amb expressions amenaçadores, acusatòries i despreciatives cap a l’entitat afectada i la feina que fa. Que es publiqui informació que és pública, doncs bé, cap problema, tot i que creiem que lÀgora Veïnal del Guinardó no és l’espai on anar publicant aquestes coses, doncs aleshores s’obriria la veda de que qualsevol personatge anònim podria dedicar-se a publicar les subvencions rebudes per qualsevol de les entitats participants de l’Àgora, com ara Rocaguinarda, A Granel o Joan Maragall per citar-ne algunes, i no creiem que l’Àgora Veïnal s’hagi creat amb aquesta finalitat.

Les normes d’ús i convivència establertes pels administradors de l’Àgora son clares:

 • Demostrar empatia i amabilitat davant les altres usuàries
 • Respectar les diferents opinions, punts de vista i experiències
 • Donar i acceptar adequadament retroalimentació constructiva
 • Acceptar la responsabilitat de disculpar-se davant de qui es vegi afectada pels nostres errors, aprenent de l’experiència
 • Centrar-se en el que sigui millor no només per a nosaltres com a persones, si no per a la comunitat en general
 • No utilitzar llenguatge ni imatges sexualitzades
 • No publicar informació privada d’altres persones, així com adreces físiques, telèfons, adreces de correu electrònic sense el seu permís explícit.

En aquest cas no només s’ha publicat informació privada sense el consentiment explícit de l’entitat afectada, si no que també s’ha usat un to despectiu i barroer, s’ha faltat al respecte, s’ha obviat l’esperit constructiu, s’ha escalat el to de la discussió amb amenaces i falses acusacions i s’han qüestionat iniciatives que afecten a una extensa comunitat de persones del barri del Guinardó. Ara per ara aquest fil es manté ocult per part dels administradors, però s’hi pot accedir a través d’enllaç, que no tindrem cap problema en compartir amb tu per privat si vols saber com ha anat la cosa.

Per tant ni censura ni control, si no més aviat democràcia i transparència. Les propostes que es fan son per reforçar aquests valors i per minimitzar el risc de que en un futur tornin a passar episodis com aquest.

És força interessant aquest nou concepte de transparència, segons el qual no es pot publicar informació que ja és pública. Jo també en dic censura però, si us heu de sentir més còmodes, podem anomenar-la neo-transparència.

De fet, al llarg de la història, el control i la censura (perdó, la neo-transparència) sempre s’han justificat en nom de la democràcia i la convivència, tal i com feu vosaltres. I no cal remuntar-se gaire lluny, tenim exemples de censura molt recents.

Sí, com la que estas intentant exercir tu cap a nosaltres. Efectivament, la informació no és censurable, estem d’acord, però les amenaces i el to despectiu i acusatiu si ho és, encara més en un espai com aquest. A més, quan parlem de transparència, ens referim a l’anonimat. Allò anònim no és transparent.

Jo crec que el que falta primordialment per garantir la QUALITAT DEMOCRÀTICA és trobar formes de consens o de posar-se d’acord. Si no és així, és impossible que hi hagi democràcia i obliga a centralitzar les responsabilitats a unes poques persones, al meu parer.

Una proposta de eina és l’enquesta:

 • Prova
 • Exemple

0 votants

Tot i així lo ideal és el consens. El que s’ha decidit en altres fòrums semblants a aquest és posar la norma de si ningú expressa el seu desacord i hi ha 3 o més persones d’acord en algo, és consens. El número de persones podria ser més alt si la participació també ho fós.

Què us sembla?

Quan ens posem d’acord en com poder decidir democràticament, podriem anar obrint fils per decidir.

Jo tinc una proposta que crec que milloraria la qualitat democràtica: que cada usuaria pugui obrir un sol tema nou cada dos o tres dies. Així evitem que el contingut que pugem les usuàries més actives, acabi tapant al contingut que pugen altres usuàries que potser no tenen tant temps per entrar-hi i escriure-hi.

És una opció, però la trobem molt fluixa des del punt de vista de qualitat democràtica doncs es basa en un model de participació passiva propi de la democràcia representativa. Llençar enquestes als espais comuns de l’Àgora esperant que les usuàries vegin el tema i donin un feedback, i establir consensos a partir de les respostes de dues o tres persones en una base social de cinquanta usuàries és un mètode molt poc fiable. De fet, aquest model de participació és causa de molts conflictes comunitaris, doncs és ben coneguda en la història dels moviments socials la capacitat d’algunes organitzacions de mobilitzar les seves bases i desembarcar en espais assemblearis físics o virtuals només per imposar els seus criteris polítics i ideològics i per cooptar els càrrecs de representació i gestió amb interessos partidistes o particulars, mentre que el gruix de participants sovint ni tan sols ha arribat a conèixer sobre quins temes s’està intentant prendre decisions.

Una alternativa molt més coherent amb els models de democràcia directa i real que fomentaria la participació activa, i que també es fa servir i funciona en molts moviments socials i cooperatius amb molta més eficàcia que el model anterior, és el llançament de consultes a tota la base social interpel·lant-la a través de correus directes. En el cas concret de l’Àgora Virtual del Guinardó, es podrien generar aquestes consultes i enviar els correus a totes les usuàries des de la plaça d’Arquitectura, marcant una data de tancament de la consulta i publicant els resultats quantitatius i qualitatius al final del període. Interpel·lar a totes les usuàries, donant la possibilitat de participar de manera activa en la construcció de l’espai, és una manera molt maca d’anar construint col·lectivament. Què us sembla?

Si féssiu un ràpid anàlisis de participació per perfils a l’Àgora us adonaríeu que:
5 perfils (9% del total) han generat el 74% dels temes de l’Àgora

 • Xarxa de Suport Mutu: 15 (17% total)
 • Mercat de Pagès: 15 (17% del total)
 • LaPastora (Guillem): 14 (16% del total)
 • HackLab Guinardó: 11 temes (13% del total)
 • Rocaguinarda: 9 temes (10% del total)

Mentre 36 perfils (68% del total) no han participat mai en l’Àgora.
Atribuir la baixa participació a la manca de temps, en els temps que corren, és una presumpció del tot inconsistent i poc rigorosa, i creiem que te poc a veure amb la qualitat democràtica de l’Àgora doncs la baixa participació es pot deure a multitud d’altres factors. En comptes de posar el focus en els perfils més actius, perquè no penseu en com fomentar la participació dels perfils passius?

Respecte les falses acusacions que @parnassus ha fet, només cal veure que, per exemple:

 • Rocaguinarda ha creat 9 temes, dels quals 7 (un 78%) son d’autopromoció i 2 d’interès general.
 • mentre MercatPagès ha creat 15 temes dels quals 3 (un 20%) son d’autopromoció i 12 son d’interès general.

I els «angry birds» parlen de censura i control, i @parnassus ens acusa de «publicistes»? Perquè no es dona a conèixer per poder resoldre els seus dubtes en privat i de manera discreta i curosa amb la comunitat? Què està passant aquí?

 1. Celebro, Mercat de Pagès, que tingueu tant de temps per invertir en l’àgora. Qualsevol diria que us hi va el negoci.
 2. Quan dieu que “trobem…” (parleu en plural) voleu dir que aquestes opinions que expresseu les heu consensuat al Mercat de Pagès? Els paradistes i la resta de gent implicada, estan al corrent de les coses que esteu escrivint aquí en nom seu?
 3. Sobre la proposta de “interpel·lar” per correu electrònic (que rebutjo frontalment), dieu que “funciona en molts moviments socials”. Jo no en conec cap ni un que funcioni així, tots funcionen en assemblea presencial. Podríeu dir algun moviment social que funcioni així?
 4. L’anàlisi que heu fet sobre la participació a l’àgora és un anàlisi quantitatiu, qualsevol pot dedicar part del dia a fer copypastes i incrementar així el seu percentatge de participació. Aquest anàlisi no ens aporta res, com a molt us servirà a vosaltres per justificar la subvenció per la Campanya de Comunicació.
 5. Abans de fer cap esforç per “millorar la qualitat democràtica”, caldria argumentar algun dèficit que justifiqués l’esforç, i sincerament, que algú (jo en aquest cas) hagi dit coses que no us agrada, no justifica la pataleta que esteu fent. El primer pas que podríeu fer, si realment voleu “millorar la qualitat democràtica”, fóra acceptar la crítica i la dissidència. Si algú us diu alguna cosa que no us agrada, i us fa algun “zasca” que us deixa una mica malament, ho heu d’acceptar, forma part de la qualitat democràcia.

PS: No em dono a conèixer perquè és irrellevant qui sigui jo, el que heu de rebatre són les idees que exposo.

Ja hem discutit sobradament i t’hem donat moltes més explicacions de les que et mereixes en un altre fil, com perquè ara vinguis amb monsergues. Amb tu, punt i final.

Ei @MercatPagesGuinardo, he creat aquest fil per discutir directament la proposta: Proposta de mètode de decisió i consens virtual per l'autogestió de l'Àgora

Algunes coses sobre el que has dit:

 • Preferiria que féssiu servir els vostres comptes personals per discutir aquest tipus de coses, sinó és difícil quantificar quantes persones hi ha darrere cada compte. Ho dic amb la intenció d’arribar a uns primers acords per seguir amb la construcció de l’Àgora.

Sobre el que dius de la participació passiva i la teva proposta:

 • L’Àgora no és un espai per decidir coses sobre el barri. El que proposo de decidir és com és en sí, l’Àgora. Per tant, cadascú és lliure de participar-hi. No ens hem de sentir malament per decidir algo si les altres usuàries no hi diuen res. Sempre estarem a temps de replantejar-ho.
 • No entenc perquè dius que es basa en la democràcia representativa. És una proposta de consens, purament. Si algú no hi està d’acord, que ho manifesti i ja està, no es tira endavant la proposta.
 • Dubte: Creus que s’hauria d’enviar un correu per cada cosa que es vulgui decidir a totes les usuàries? No em sembla malament, però potser hi ha usuàries que simplement volen fer-ho servir sense atabalar-se massa. En el moment que hi vulguin participar, ja saben com fer-ho.
 • Em sembla bé: Deixar un termini establert per les propostes. Que la gent tingui temps d’entrar, llegir, pensar…
 • No crec que s’hagi d’insistir en que tothom hi escrigui i hi participi. Potser hi ha gent que vol llegir, seguir, comentar… No tothom hi vol escriure o publicar. Cadascú fa el seu ús segons el que li motiva. El meu comentari de publicar menys, és perquè els temes de les usuàries que publiquen menys puguin estar un temps a ‘recents’, i poder ser vistos per més gent.