Prestació d’urgència per a subministraments bàsics (famílies Vulnerables Covid19)

M’ha arribat això i ho circulo per si algú ho necessita (o coneix a algú que ho necessiti)

“Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d’euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.”

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/

2 'M'agrada'