Mapa de xarxes de suport mutu veïnal: suportpopular.org

S’ha creat una web per coordinar les Xarxes de Suport Mutu Veïnal que s’han creat arreu del territori. Fem front a la crisi, organitzem-nos i cuidem-nos!

A la web hi pots trobar:

· Perquè crear xarxes de suport veïnal?

· Com crear una xarxa

· Mapa de Xarxes de Suport Veïnal