La Residència de Gent Gran del Mercat del Guinardó

La residència de la 3ª edat que va obrir al carrer Oblit l’any 2016, consta segons dades de districte com un equipament de tipus públic. Volia informar que si bé l’edifici pertany a la Generalitat, la gestió és privada i està licitada per l’empresa Mutuam.

Adjunto el següent article:

En el tema dels serveis públics cal tenir clar que és el mateix funcionament que s’aplica en molts CAPS, pisos tutelats de menors, i un llarg etcètera de serveis de l’administració que serveixen per contractar polítics en excedència, en els seus càrrecs directius, perquè els treballadors i treballadores estan molt més precaritzats que en els mateixos serveis quan depenen directament de l’administració.
Potser ha arribat l’hora de lluitar per un servei públic que ho sigui de veritat.

3 'M'agrada'