Il·lustració i frase d'Eduardo Luzzati

Los recortes de ayer, las muertes de hoy

2 'M'agrada'