Full per penjar al teu bloc!

Organitzem-nos amb les veïnes més properes.
Organitzem blocs i carrers del barri.
Cuidem-nos unes a altres.