Coronavirus i la nova crisi del capitalisme, Iolanda Fresnillo

La investigadora en finances per al desenvolupament Iolanda Fresnillo apunta en aquesta anàlisi que la pandèmia del virus COVID-19 està no només causant una crisi per si mateixa, sinó desencadenant una crisi preexistent que, amb una mirada més àmplia i llarga, ens ha de permetre identificar causes profundes de la crisi que afronta el capitalisme i cercar així també respostes de profunditat

1 'M'agrada'

Molt d’acord! Construir alternatives al capitalisme no només és prioritari si no també urgent. Els problemes actuals no es poden resoldre amb les mateixes lògiques amb que van ser creats, per això és més important que mai donar veu i protagonisme al joves i a les persones en edat activa i reproductiva, doncs en nosaltres estan les llavors d’un futur millor. A la generació del “baby boom” cal agrair-los un munt de coses, però ara més que mai cal també demanar-lis que facin un pas al costat i deixin espai a noves lògiques organitzatives i d’estils de vida.

2 'M'agrada'