Circular del Col·lectiu RONDA

Les companyes del Col·lectiu RONDA estan treballant de valent per garantir els drets laborals de tots i totes!

Català\ 318x80

Relacions laborals després del coronavirus: 15 reformes necessàries

Des de la nostra cooperativa proposem un seguit de mesures de reforma de el marc de relacions laborals desinadas a corregir les disfuncions de l’ocupació a l’Estat espanyol, afectat per una sèrie de mancances i debilitats que s’estan evidenciant de forma crua amb motiu de la present crisi sanitària.


RD 15/2020: noves mesures laborals

El passat 21 d’abril es va publicar el RDL 15/2020 anomenat de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació que, en matèria laboral i entre d’altres qüestions, crea nous supòsits de protecció front a la situació de desocupació

Llegir més


Passaport sanitari: en els límits de la privacitat

Grans empreses han anunciat la intenció de crear un passaport sanitari o serològic destinat a conèixer quins empleats han desenvolupat anticossos enfront del Covid-19 i poden treballar sense suposar un risc per a la resta. Una mesura que considerem vulneradora del dret a la privacitat i la intimitat i que obre la porta a pràctiques discriminatòries.

Llegir més


Moratòria en els arrendaments per a autònoms i pimes

El RD-Llei 15/2020 incorpora entre les seves mesures la possibilitat per a autònoms i pimes d’acollir-se a una moratòria en el pagament dels arrendaments de locals destinats a ús diferent d’habitatge com ara poden ser els locals de negocis.

Llegir més


Pimes i autònoms: ajornament d’impostos

El Reial Decret-Llei 7/2020, en vigor des del passat 12 de març, incorpora la possibilitat per a pimes i autònoms de sol·licitar l’ajornament del pagament d’impostos fins a un termini màxim de 6 mesos. Us expliquem com procedir per sol·licitar-ho.

Llegir més


Cooperatives: novetats pel que fa al FEPC

El nou RD-Llei 15/2020 determina que, temporalment i de forma excepcional, les cooperatives podran fer servir els diners del Fons d’Educació i Promoció de Cooperatives (FEPC) per proveïr-se de liquiditat o destinar-ho a finaçar accions adreçades a pal·liar o combatre els efectes del coronavirus.

Llegir més